Resultats de la cerca

A continuació es mostren els tràmits coincidents amb els criteris de cerca. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
02. Inscripció al Torneig Comarcal de Futbol 7, "Copa Penedès TV - Gran Premi CCAP" Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2018 - ENTITATS (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
10. Sol·licitud d'entrevista amb càrrec electe Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
01. XX Premi Eduard Vendrell i Baqués de Viticultura i Enologia (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu
Informació
01. Consulta en matèria de consum Tràmit informatiu
Informació
02. Formulari de queixa en consum Tràmit informatiu
Informació
03. Formulari de denúncia en consum Tràmit informatiu
Informació
04. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació de les entitats al web www.penedescultura.cat, exercici 2019 Tràmit informatiu
Informació
01. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Alta d'empresa a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
02. Alta de candidat a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
02. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA Tràmit informatiu Impresos
Informació
06. Sol.licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2019-2020 . NOVES MATRICULACIONS I P3 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
09. Ajuts Individuals de Desplaçament Obligatori (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
05. Sol.licitud de transport escolar NO OBLIGATORI en modalitat de copagament. curs 2019/20 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Sol·licitud de transport escolar obligatori per a alumnes de secundària. Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Sol·licitud de transport escolar obligatori per a alumnes d’educació especial i IFE Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud transport escolar per a alumnes de nivells educatius postobligatoris. Curs 2019/20 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Modificació d'autorització de recollida per a alumnes de primària Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Modificació de l'ordre de domiciliació de càrrec directe – SEPA Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud servei d’assessorament en matèria d’habitatge Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Inscripció per formar part de la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Propietaris Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Incripció a la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Llogaters Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud de carnet ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
09. Sol·licitud de carnet ITIC (INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
10. Sol·licitud de carnet IYTC (INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
06. Sol·licitud de carnet alberguista jove Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
07. Sol·licitud de carnet d'alberguista adult Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
04. Sol·licitud de carnet alberguista familiar Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
05. Sol·licitud de carnet alberguista grup Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
01. Alta i/o baixa del servei de menjador escolar per a alumnes amb beca de menjador_Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Comunicació de modificació de dades de contacte o de localització instal·lació juvenil Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Comunicació prèvia al canvi de nom, de tipus de capacitat o de característiques instal·lació juvenil Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Comunicació de canvi de titular o de persona administradora instal·lació juvenil Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Campament juvenil) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Instal·lació juvenil) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l'activitat instal·lació juvenil Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud de préstec de carpes plegables i carpa gran (envelat) Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Factura electrònica Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Concurs de fotografia "Mirades des de l'Experiència (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Concurs literari "Lletres des de l'Experiència 2018" (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Sol·licitud d'ajut per al servei de menjador escolar dels centres de primària (amb menys de 75 comensals de mitjana) (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu
Informació
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018 Tràmit informatiu Impresos
Informació
07. Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
02. Consultes, queixes, suggeriments i propostes Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2018 - Ajuntaments (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Sol·licitud de Servei d'Implantació d'un Sistema de Gestió Energètic Municipal Tràmit informatiu Impresos
Informació
07. Sol·licitud de trasllat de l'expedient de l'ajut de menjador escolar entre Consells Comarcals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud d'Ajut d'Urgència Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Relació d'ajuts individuals de desplaçament (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
05. Reclamació en relació a l'ajut individual de menjador escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Escoles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Instància d'entrega de documentació requerida per ajuts individuals de menjador Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Instància genèrica ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
Informació
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018, per a ens locals Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Instància genèrica ensenyament - transport escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Plantilla formulari Annexa Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
08. Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica davant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
09. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica benestar social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Full de queixes i reclamacions en relació als serveis i prestacions del Servei de Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Exercici del dret d'accés de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Exercici del dret de supressió de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Exercici del dret de limitació de tractament de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Exercici del dret d'oposició al tractament de dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Baixa del Banc d’Instruments Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Baixa de l'Escola de Música Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Inscripció a l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Curs 2018-2019 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Confirmació de plaça a l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Curs 2019-2020 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
07. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes majors de 18 anys Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes menors d'edat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Lloguer i acord de manteniment del banc d'instruments. Curs 2019-2020 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica ensenyament - Transport escolar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Comunicació de baixa del servei de transport escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica joventut Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica del Servei d'Habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
07. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Sol·licitud ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Habitatge Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Entrega de Currículum Vitae Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica recursos humans Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Cultura Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Cultura Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Territori i sostenibilitat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Instància genèrica per a ciutadans - menjador escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Ensenyament - Menjador escolar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Instància genèrica d'ensenyament per a escoles - menjador Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Esports Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Esports Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Entitats i empreses Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica de contractació Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Proveïdors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Proveïdors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Fitxa de dades a tercers Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica cultura Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Instància genèrica EMAP Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
09. Modificació de l’ordre de domiciliació de càrrec directa - SEPA (EMAP) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud per a la participació en el Premi a l'edició de recerca històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 2019 - CIUTADANIA (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu
Informació
03. Sol·licitud per a la participació en el Premi a l'edició de recerca històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 2019 - ENTITATS (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu
Informació
01. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Avinyonet del Penedès - Inscripció al curs de monitors/es de lleure _Codi 398 (COMPLET) Tràmit informatiu
Informació
03. Sant Sadurní d'Anoia - Inscripció al curs de monitors/es de lleure _Codi 399 Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
04. La Granada - Inscripció al curs de pre-monitors/es de lleure_Codi 400 (COMPLET) Tràmit informatiu
Informació
05. Santa Margarida i els Monjos - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal_Codi 401 (COMPLET) Tràmit informatiu
Informació
06. Sant Martí Sarroca - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal_Codi 402 (COMPLET) Tràmit informatiu
Informació
07. Olesa de Bonesvalls - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal_ Codi 403 Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
01. Presentació de justificant de pagament a cursos Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
05. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Declaració jurada (Ajuts individuals de menjador escolar) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Entrega de documentació per a la rescissió del contracte de lloguer Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_AMPA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Relació d'ajuts individuals de desplaçament AIDs UEC (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal_Entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Justificació de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a empreses Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Sol.licitud d'inscripció Garantia Juvenil Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
PROPOSTA CENTRE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI - TEC Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO. Tràmit informatiu Impresos
Informació
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Planificació calendari transport escolar curs 2019/20 Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a empreses (transport escolar) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Justificació de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Sol·licitud de l'idCAT Certificat Tràmit informatiu
Informació
03. Alta idCAT Mòbil Tràmit informatiu
Informació
09. Sol·licitud de places vacants en el servei de transport escolar per a alumnes d'educació especial - Curs 2019/2020 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Inscripció a la Jornada de licitació electrònica i Sobre digital (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
08. Justificació d'Ajut d'Urgència Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, any 2018, per a entitats Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació dels ajuntaments al web www.penedescultura.cat, exercici 2019 Tràmit informatiu Impresos
Informació
10. I Concurs de cartells Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Alta i/o baixa del servei de menjador escolar per a alumnes amb beca de menjador_Escoles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Presentació d'ofertes per a contractes menors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Presentació d'al·legacions en un expedient de consum Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
09. Sol·licitud d'ajuts adreçats a arrendadors d'habitatges arrendats mitjançant el programa de Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès, any 2019 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Inscripció a la Jornada d'administració electrònica dirigida a empreses (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
10. Inscripció al Taller de Musicoteràpia per a gent gran (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
10. Sol·licitud per rebre informació sobre temes d'habitatge Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
11. Tramesa de rebuts de lloguer Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Exercici del dret a la portabilitat de les dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reconeixement del primer trienni al Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol.licitud de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica escoles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Inscripció a l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Curs 2019-2020 Tràmit informatiu Impresos
Informació
08. Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça d'administratiu/iva de Serveis Territorials_CONV.:G4010-000003/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000008/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça de responsable de sistemes d'informació i noves tecnologies del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000007/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
05. Sol·licitud d'admissió al concurs-oposició lliure d'una plaça d'arquitecte/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000006/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Formulari de reclamació en consum Tràmit informatiu
Informació
05. Sol·licitud d'arbitratge de consum Tràmit informatiu Impresos
Informació

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte