Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
01. Instància genèrica recursos humans Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça d'administratiu/iva de Serveis Territorials_CONV.:G4010-000003/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000008/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
04. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça de responsable de sistemes d'informació i noves tecnologies del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000007/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
05. Sol·licitud d'admissió al concurs-oposició lliure d'una plaça d'arquitecte/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000006/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
06. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat de quatre places de treballador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de treballador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000020/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000015/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
09. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000016/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
10. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'administratiu/iva adscrit/a al Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000013/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
11. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva adscrit/a al Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000014/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
12. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits per proveïr una borsa de treball d'administratius/ves del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000017/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte